Tečaji

Didaktična gradiva

Za hitrejše in lažje učenje in pomnenje tujega jezika ali druge snovi izdelam posebna didaktična gradiva.
Po dogovoru glede na obseg, vsebino in materiale.

Jezikovne ekskurzije

Načrtovanje potovanja in organizacija brez spremstva  50 eur
Organizacija s spremstvom in vodenjem v skladu z destinacijo in trajanjem.

Lektoriranje in prevajanje

Lektoriranje  3-5 eur/ lektorsko stran
Prevajanje iz slovenščine 30 eur/lektorsko stran
Prevajanje v slovenščino 25 eur/lektorsko stran