Tečaji za otroke

Hello, my new friend!

Celoletni tečaj za osnovnošolce

OKTOBER 2019 -  MAJ 2020

JANUAR 2020 - oktober 2020

Na tečaju se osredotočamo na usvajanje novih besed, ki se jih učijo otroci skozi igro in aktivnosti, na pogovoru v angleščini, predvsem nam je pomembno, da imajo pozitiven odnos do tujega jezika. Poučujejo jih anglisti (slovenski in tuji učitelji angleščine), večkrat pa jih obišče tudi native speaker, da dobijo občutek za komunikacijo s tujcem in pravilno izgovorjavo.​

Kaj pa cena?

Cena za celoletni 50 urni tečaj je 375 EUR.

Če boste vpisali več otrok, vam priznamo 50 EUR popusta.

Če se vpišeta skupaj s prijateljem ali prijateljico, dobi vsaka popust v vrednosti 25 EUR.

Če se vpišeta tudi oči ali mami na tečaj za odrasle, tudi prejme vsak 25 EUR popusta.

Kdaj potekajo tečaji? Tečaji se začnejo od oktobra naprej.

ANGLEŠČINA 9. - 11. let

 

2) Ob četrtkih 17:00 - 18:30 

starši lahko obiskujejo v istem času tečaj konverzacije za odrasle z naravnimi govorci. VEČ O TEČAJU ZA ODRASLE

ANGLEŠČINA 12. - 14. let

 Ob sredah 17:30 - 19:00 

starši lahko obiskujejo v istem času tečaj konverzacije za odrasle z naravnimi govorci. VEČ O TEČAJU ZA ODRASLE

ŠPANŠČINA

Ob petkih 16:30 - 18:00

NEMŠČINA

Ob sredah 19:00 - 20:30

KITAJŠČINA

JAPONŠČINA

RUŠČINA

FRANCOŠČINA

Počitniški angleški tabori

This is a train.

Jezikovno varstvo za predšolske otroke

Po naših izkušnjah otroci do 9. leta potrebujejo drugačen pristop učenja tujih jezikov, saj so polni energije, potrebujejo dinamiko, igre, popolno pozornost odraslega, hitro jim upade koncentracija in se začnejo dolgočasiti, če nimajo popolne pozornosti učitelja. Zato organiziramo za otroke do 9 let jezikovno varstvo na domu ali na drugi lokaciji (če je lepo vreme zunaj). Učitelj govori z otrokom le v tujem jeziku, pripravi igre, pesmi, slikovno gradivo, aktivnosti skozi katere se otrok uči tujega jezika spontano, kot se je naučil materinščine. Ni osredotočen na sedenje za mizo in pisanje, ampak na pogovor, aktivnosti, posnemanje učiteljevega govora.

Učitelj lahko poučuje vse otroke v družini istočasno.

Termin po dogovoru.

Tarifa:

posamezna ura 30 EUR/45 min

paket 10h - 280 EUR (28 EUR/45 min)

paket 30h - 780 EUR (26 EUR/ 45 min)

paket 60h - 1.440 EUR (24 EUR/45 min)

1h - 45 min

En obisk traja 60 minut ali 90 minut.