• Bojana

Meseci v romanskih jezikih

Updated: Jan 17, 2019NOMINA MENSIUM DIERUMQUE

Imena mesecev in dni (v tednu)


Latinska imena mesecev so pridevniki, pri katerih si samostalnik mensis (mensis, -is, m = mesec) mislimo. V spodnji tabeli je predstavljena etimologija, razlaga izvora besed, za vsako ime, vendar ni nujno edina možna. Za primerjavo so dodana imena mesecev in dni v nekaterih sodobnih jezikih – tako lahko opazujemo razvoj iz latinščine v romanske jezike, izziva pa nas tudi v razmišljanje o povezanosti in prepletenosti jezikov.


Več o razvoju rimskega koledarja in o rimskem dojemanju časa najdemo v spremni besedi Nade Grošelj k prevodu Ovidijevih Fastov, Koprivovi Latinski slovnici in učbeniku Lingua Latina Aleksandre Pirkmajer Slokan, po katerih povzema tudi tale prispevek.[1]


Tabelo in uvod pripravila Živa Kham Omahen, učiteljica latinščine.Latinščina pomaga pri učenju romanskih jezikov kot so španščina, italijanščina, portugalščina in francoščina pa tudi angleščina. Za uspešno kariero na področju zgodovine, umetnostne zgodovine, prava, tujih jezikov in medicine pride znanje latinščine zelo prav. Več o latinščini.
[1] Publij Ovidij Nazon: Rimski koledar. Prevod in spremna beseda Nada Grošelj. Ljubljana: IHS, 2009.

Silvo Kopriva: Latinska slovnica. Maribor: Obzorja, 1989.

Aleksandra Pirkmajer Slokan: Lingua Latina. Ljubljana: DZS, 2008.

77 views